บ้าน > ข่าว > ข่าวบริษัท

ใช้งานต่อไป

2022-11-14

ดังที่เราทราบ เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันกำลังถดถอย แต่ความต้องการยังคงมีอยู่ นั่นคือเหตุผลที่เราควร

 

สำหรับการผลิตแต่ละครั้ง วัตถุดิบทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบเฉพาะจุด และเมื่อประกอบหลอดไฟแล้ว การทดสอบการเสื่อมสภาพจะดำเนินการในวงกลม 3 วง อันดับแรก เปิดไฟและคายประจุไฟจนหมด อันดับสอง ชาร์จจนเต็ม ประการที่สาม คายประจุ และสุดท้ายให้เต็ม ชาร์จพวกเขา ในกระบวนการ,

 

เราจัดส่งหลอดไฟมากกว่า 15,000 ชิ้นไปยังอเมริกาเหนือเมื่อวันก่อน เราเชื่อว่าผู้ใช้แต่ละรายสามารถยอมรับหลอดไฟเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี